Home Wedstrijdvissen Viskalender Reglement DARTS   Putboys 1 Contact
Reglement

Reglement Visput Sint Petrus 2017

Prijsuitreiking om 19u30 verplicht aanwezig


01. Inleg 5 euro. Poulle niet verplicht.

       Poulle 3 euro verdeeld over de 1ste, 2de en 3de die ervoor ingeschreven hebben    1ste 50% - 2de 30% -        3de 20%

02. Hengel max. 10 m  lengte slag (van top tot haak max 4m),rek toegelaten

03. Verplicht recht voor je te vissen(tegen je eigen plaat)

04. Vissen op of tegen te grond is verplicht. half water of bovenop vissen is verboden, draad max 20/100 en geen gevlochten       draad gebruiken,haak max nr 12,bij overtreding geen prijs(hobby)

05. drie netten verplicht te gebruiken bij begin van de wedstrijd.  brasem dient men over twee netten te verdelen,de karper in een aparte net       zetten, na het wegen netten zelf weghangen!!!!niet weg tijdens prijsuitreiking geen prijs(indien belet paul verwittigen)

06. bij het wegen: ieder zijn eigen netten uit het water te halen om te wegen (verplicht)

07. Max. toegelaten gewicht per net 15 kg.  Bij overschrijding geeft men 15 kg.  Meer dan 18 kg in het net is gelijk aan 0 kg.

08. Onthaken in emmer.  Direct na het onthaken vis in het net zetten met kop omlaag, niet wachten tot men terug aan het vissen is.  Niet       onthaken met tangen en dergelijke, maar reglementair met onthaker .vis die lost mag geschept worden

09. Na het eindsignaal van iedere periode dient iedere visser zijn plaats te verlaten.  Verdere activiteiten zijn verboden.  Men mag terug       naar zijn visplaats 20 min. voor het startsignaal.

10. Vrouwen en oudere mensen mogen geholpen worden,scheppen en onthaken(voederen verboden)

11. Bij vroegtijdig stoppen met vissen, niets in het water gooien

      (geen maden,mais,… en emmer leeg maken in het gras)

12. Voederen witte maden 1 liter afgezeefd

      Maïs 450 gr (1 grote pot en 1 kleine)

    Korrels enkel verkrijgbaar bij St. Petrus

     Maden, maïs en korrels mogen gans de wedstrijd gevoederd worden vanaf het 1ste signaal.  Korrels moeten droog gevoederd      worden, besprenkelen met weinig water mag indien de korrel blijft drijven ,er mag geen product op de korrel gedaan worden! Na de      wedstrijd moeten de overige korrels in de visvijver gegooid worden!!!!!!

    Andere zaken die op voer lijken zijn verboden.

    Cuppen is verboden

  13. Aan de haak vrij behalve casters. (casters zijn verboden)

     Men mag niet met drijvend aas vissen. Deeg is verboden

14. Alle roofvis direct terug zetten (paling, snoek, baars en snoekbaars).  

15. Vis die men vangt aan een gebroken lijn, moet direct worden teruggezet.

16. Deze reglementen dienen nageleefd te worden.  Bij controles kunnen er sancties genomen worden, zoals uitsluiting wedstrijd en in het       ergste geval weigering tot de visput.

      De uitbaters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal.

17. Hou de visput netjes.  Werp al het afval, zoals draad, papier, enz. in de vuilnisbakken. Geen sigarettenpeuken in het       water gooien. Leeggoed binnen brengen.

       Stoelen die gebruikt worden om aan de waterkant te zitten, moeten terug op  hun plaats gezet worden, zoniet zullen er geen stoelen        meer beschikbaar zijn.

18. koppelwedstrijd verplicht met 2 vissers

19. Vanaf 10 september 2017 vrij vissen

20. Tijdens de paaitijd is het verplicht van minimum 3 meter uit de

      Kant te vissen (datum te bepalen door de polle)Wij danken u voor uw begrip